July Sale 15% off

Bột Zaatar Mix (45g)

68.000₫

Bột Garam Masala (45g)

60.000₫

Bột Berbere Mix (40g)

54.000₫

Bột Tiêu Hồng (35g)

151.200₫

Tiêu Hồng (35g)

136.000₫

Hạt Carom (55g)

50.000₫

Bột Tiêu Jamaica (50g)

80.000₫

Hạt Tiêu Jamaica (40g)

75.000₫

Bột Xoài Chua Amchur (40g)

40.000₫

Hạt Hồi (45g)

76.000₫

Bột Điều Màu (65g)

24.000₫

Hạt Điều Màu (80g)

24.000₫

Lá Húng Quế (18g)

24.000₫

Lá Nguyệt Quế (8g)

18.000₫

Bột Thảo Quả (40g)

60.000₫

Thảo Quả (25g)

35.000₫

Thảo Quả Ấn Độ (25g)

70.000₫

Hạt Cần Tây (50g)

38.000₫

Ớt Lào Cai (40g)

35.000₫

Bột Ớt Aleppo Pepper (40g)

42.000₫

Bột Ớt Bắc Hà (40g)

34.000₫

Bột Ớt Cayenne (45g)

38.000₫

Ớt Cayenne (14g)

28.000₫

Sản phẩm đã xem