Nhập Khẩu - Imported

Bột Tiêu Hồng (35g)

151.200₫

Tiêu Hồng (35g)

136.000₫

Hạt Carom (55g)

50.000₫

Bột Tiêu Jamaica (50g)

80.000₫

Hạt Tiêu Jamaica (40g)

75.000₫

Bột Xoài Chua Amchur (40g)

40.000₫

Hạt Hồi (45g)

76.000₫

Bột Điều Màu (65g)

24.000₫

Hạt Điều Màu (80g)

24.000₫

Lá Húng Quế (18g)

24.000₫

Lá Nguyệt Quế (8g)

18.000₫

Thảo Quả Ấn Độ (25g)

70.000₫

Hạt Cần Tây (50g)

38.000₫

Bột Ớt Aleppo Pepper (40g)

42.000₫

Bột Ớt Cayenne (45g)

38.000₫

Bột Quế Ống Ceylon (40g)

260.000₫

Quế Ống Ceylon (20g)

140.000₫

Bột Đinh Hương (50g)

36.000₫

Đinh Hương (40g)

30.000₫

Bột Hạt Ngò Lớn (40g)

24.000₫

Hạt Ngò Lớn (35g)

22.000₫

Bột Hạt Ngò Nhỏ (40g)

26.000₫

Sản phẩm đã xem