Thảo Mộc - Herbs

Lá Húng Quế (18g)

24.000₫

Lá Nguyệt Quế (8g)

18.000₫

Lá Quế (3g)

24.000₫

Lá Cà Ri (3g)

22.000₫

Lá Cỏ Cà Ri (6g)

28.000₫

Lá Chanh Thái (4g)

28.000₫

Bột Sả (40g)

24.000₫

Lá Chanh (4g)

20.000₫

Lá Bạc Hà (15g)

24.000₫

Oregano (Kinh Giới) (15g)

26.000₫

Parsley (Mùi Tây) (12g)

26.000₫

Sage (Lá Xô Thơm) (20g)

34.000₫

Sản phẩm đã xem