Việt Nam - Vietnam Origin

Bột Zaatar Mix (45g)

68.000₫

Bột Garam Masala (45g)

60.000₫

Bột Berbere Mix (40g)

54.000₫

Bột Thảo Quả (40g)

60.000₫

Thảo Quả (25g)

35.000₫

Ớt Lào Cai (40g)

35.000₫

Bột Ớt Bắc Hà (40g)

34.000₫

Ớt Cayenne (14g)

28.000₫

Bột Ớt Hàn Quốc (45g)

28.000₫

Ớt Dân Tộc Nùng (10g)

38.000₫

Bột Ớt Sông Mã (45g)

34.000₫

Ớt Việt Nam (40g)

16.000₫

Lá Quế (3g)

24.000₫

Bột Vỏ Quế Vụn (45g)

26.000₫

Vỏ Quế Vụn (30g)

24.000₫

Bột Quế Thanh (45g)

30.000₫

Quế Thanh (30g)

22.000₫

Bột Quế Ống (45g)

34.000₫

Lá Cà Ri (3g)

22.000₫

Bột Tỏi (60g)

26.000₫

Bột Gừng (40g)

26.000₫

Bột Hạt Dổi Già (11g)

50.000₫

Hạt Dổi Già (11g)

48.000₫

Bột Hạt Dổi Non (11g)

46.000₫

Hạt Dổi Non (11g)

44.000₫

Lá Chanh Thái (4g)

28.000₫

Sản phẩm đã xem