Sản Phẩm - Products

Ớt Cayenne (14g)

28.000₫

Bột Ớt Hàn Quốc (45g)

28.000₫

Ớt Dân Tộc Nùng (10g)

38.000₫

Bột Ớt Sông Mã (45g)

34.000₫

Ớt Việt Nam (40g)

16.000₫

Lá Quế (3g)

24.000₫

Bột Quế Ống Ceylon (40g)

260.000₫

Quế Ống Ceylon (20g)

140.000₫

Bột Vỏ Quế Vụn (45g)

26.000₫

Vỏ Quế Vụn (30g)

24.000₫

Bột Quế Thanh (45g)

30.000₫

Quế Thanh (30g)

22.000₫

Bột Quế Ống (45g)

34.000₫

Bột Đinh Hương (50g)

36.000₫

Đinh Hương (40g)

30.000₫

Bột Hạt Ngò Lớn (40g)

24.000₫

Hạt Ngò Lớn (35g)

22.000₫

Bột Hạt Ngò Nhỏ (40g)

26.000₫

Hạt Ngò Nhỏ (40g)

24.000₫

Lá Cà Ri (3g)

22.000₫

Hạt Thì Là (50g)

38.000₫

Bột Hạt Tiểu Hồi (40g)

24.000₫

Hạt Tiểu Hồi (50g)

24.000₫

Sản phẩm đã xem