Sản Phẩm Mới: Vanilla Chiết Xuất!!!

Savi Spice

Calling all vanilla-loving chefs!😍😍😍

After 12 months of careful infusion and observation, Savi's new batch of vanilla extract is ready!

But, we need your help...😳😳😳

Savi is testing a new formula, and we are looking for 5 chefs (professional cook or home cook!) to try a sample and let us know your feedback. The sample is free and we are also including one of our best-selling vanilla beans too! Only need to pay for shipping.

The winners will be randomly selected - just leave a comment below, and you'll be entered to win!

Thanks for helping Savi on our new adventures!

Kêu gọi tất cả các đầu bếp yêu vani!😍😍😍

Sau 12 tháng nghiên cứu và quan sát cẩn thận, lô sản phẩm chiết xuất vani mới của Savi đã sẵn sàng!

Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn...😳😳😳

Savi đang thử nghiệm một công thức mới và chúng tôi đang tìm kiếm 5 đầu bếp (đầu bếp chuyên nghiệp hoặc nấu ăn tại nhà!) Để thử mẫu và cho chúng tôi biết phản hồi của bạn. Mẫu này miễn phí và chúng tôi cũng đang sử dụng một trong những loại đậu vani bán chạy nhất của Savi! Chỉ cần trả tiền vận chuyển.

Những người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên - chỉ cần để lại bình luận bên dưới, và bạn sẽ được tham gia để giành chiến thắng!

Cảm ơn vì đã giúp Savi trong cuộc phiêu lưu mới này nhé!

#spice #herb #cooking #food #healthy #healthyfood #myrecipe #ideacook #homecooking #herbs #spices #savi #savispice #gia_vị #nấu_ăn #Sức_Khoẻ #Thức_Ăn #vanilla #vanillapod #vanillabean #vaniextract

 Tags:
Viết bình luận của bạn